Čiastka č. 64/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/1994 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii 26.08.1994
222/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti 01.09.1994
223/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994
224/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
225/1994 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami