Čiastka č. 60/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 16.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky 16.08.1994
207/1994 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky 16.08.1994
208/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 01.10.1994
209/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov 01.09.1994
210/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 16.08.1994
211/1994 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii 16.08.1994
212/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
213/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vuložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c60/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby