Čiastka č. 76/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
308/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 01.01.1994
309/1993 Z. z. Zákon árodnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z vína 01.01.1994
310/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z piva 01.01.1994
311/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu 01.01.1994
312/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 01.01.1994
313/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou 01.01.1994