Čiastka č. 74/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 01.01.1994
301/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive 01.01.1994
302/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára 30.12.1993
r1/c74/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb