Čiastka č. 70/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
285/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993 01.12.1993
286/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 30.11.1993
287/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
288/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu
289/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov