Čiastka č. 48/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 12.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 12.08.1993
178/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 12.08.1993
179/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu 15.08.1993
180/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa