Čiastka č. 47/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 09.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
172/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 09.08.1993
173/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 09.08.1993
174/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 09.08.1993
175/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov 09.08.1993
176/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie