Čiastka č. 33/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby 30.06.1993
116/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách 01.06.1993
117/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kontrole výroby a obehu liehu 27.05.1993
118/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu 15.06.1993
119/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby 27.05.1993