Čiastka č. 17/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 17.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 17.03.1993
60/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. 17.03.1993
61/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení polície Slovenskej republiky 17.03.1993
62/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 17.03.1993
r1/c17/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby