Čiastka č. 12/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 26.02.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike 13.03.1993
50/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
r1/c12/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb