Redakčné oznámenie č. r1/c12/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 12/1993
Platnosť od 26.02.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

1. V bode 12 namiesto slov „len ak ho“ majú byť správne uvedené slová „len ak to“.

2. V bode 42 § 372a má správne znieť:

(2) Konanie vo veci začaté na príslušnom súde Slovenskej republiky pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí na súde, na ktorom sa konanie začalo.“

Redakcia