Čiastka č. 8/1992 Zb.

Vydaná dňa: 27.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyrovnávacích dávkach pri dovoze 27.01.1992
39/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla 27.01.1992
40/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 ústředního věstníku České socialistické republiky 27.01.1992
41/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší 27.01.1992
r1/c8/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb