Čiastka č. 74/1992 Zb.

Vydaná dňa: 10.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
361/1992 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie, ako vyplýva z neskosrších zmien a doplnení)
362/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí 10.07.1992
363/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 10.07.1992
364/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích 10.07.1992
365/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel