Čiastka č. 73/1992 Zb.

Vydaná dňa: 07.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
357/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
358/1992 Zb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 01.01.1993
359/1992 Zb. Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech 01.01.1993
360/1992 Zb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 07.07.1992