Čiastka č. 71/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
338/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 01.01.1993
339/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani silniční 01.01.1993
340/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.07.1992
341/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 01.07.1992
342/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 01.07.1992