Čiastka č. 64/1992 Zb.

Vydaná dňa: 26.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
317/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností 01.01.1993
318/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 01.01.1993
319/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani 01.01.1993
320/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch 01.01.1993
u1/c64/1992 Zb. Upozornenie odberateľom