Čiastka č. 61/1992 Zb.

Vydaná dňa: 11.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
291/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb. 11.06.1992
292/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave 01.07.1992
293/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 11.06.1992
294/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie 11.06.1992
295/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe 01.07.1992