Čiastka č. 59/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/1992 Zb. Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky 28.12.1992
284/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o opatreniach hospodárskej mobilizácie 15.06.1992
285/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 15.06.1992
p1/c59/1992 Zb. Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992 30.06.1992