Čiastka č. 58/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
278/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
280/1992 Zb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
281/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 01.01.1993
282/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 15.06.1992
r1/c58/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby