Redakčné oznámenie č. r1/c58/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 58/1992
Platnosť od 15.06.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Českej národnej rady č. 240/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v českom aj slovenskom vydaní

Článok IV má správne znieť:

„Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.“.

Redakcia