Čiastka č. 48/1992 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. 01.07.1992
229/1992 Zb. Zákon o komoditných burzách 01.07.1992
230/1992 Zb. Zákon o Federálnej železničnej polícii 29.05.1992
231/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti 29.05.1992
232/1992 Zb. Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie 29.05.1992
233/1992 Zb. Zákon o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991 29.05.1992
r1/c48/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby