Redakčné oznámenie č. r1/c48/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 48/1992
Platnosť od 29.05.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v slovenskom vydaní

V prílohe č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v skupine 314: Ostatné - sa v stĺpci 1 (odbor) a súbežne v stĺpci 2 dopĺňa ze text:„Predaj jedov a žieravín v maloobchode“
Nasledujúci text: „Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej činnosti“.

Redakcia