Čiastka č. 43/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/1992 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
216/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 22.05.1992
p1/c43/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie
p2/c43/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách.
p3/c43/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa