Čiastka č. 130/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
632/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách 31.12.1992
633/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 31.12.1992
634/1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa 31.12.1992
p1/c130/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne