Čiastka č. 121/1992 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
595/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach 01.01.1993
596/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty 01.01.1993
597/1992 Zb. Zákon o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie 23.12.1992
598/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb. 01.01.1993