Čiastka č. 12/1992 Zb.

Vydaná dňa: 11.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
53/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde 11.02.1992
54/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky 11.02.1992
55/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru
56/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení výzovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva