Čiastka č. 119/1992 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
591/1992 Zb. Zákon České národní rady o cenných papírech 01.01.1993
592/1992 Zb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
593/1992 Zb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
p1/c119/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce