Čiastka č. 53/1991 Zb.

Vydaná dňa: 19.07.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách 19.07.1991
290/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy 01.08.1991
291/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole 01.09.1991
292/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách 01.09.1991
293/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii 01.08.1991
294/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 01.08.1991
295/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz
r1/c53/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby