Čiastka č. 47/1991 Zb.

Vydaná dňa: 20.06.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/1991 Zb. Zákon o patentových zástupcoch 01.07.1991
238/1991 Zb. Zákon o odpadoch 01.08.1991
239/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti 01.07.1991
240/1991 Zb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 01.07.1991
241/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 20.06.1991
242/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 20.06.1991
243/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách 01.07.1991
p1/c47/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 20.06.1991
r1/c47/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c47/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků 20.06.1991
p3/c47/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 01.06.1991
p4/c47/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám) 01.06.1991
p5/c47/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991