Čiastka č. 88/1990 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/1990 Zb. Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1991
541/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 22.12.1990
542/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.1991
543/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia 01.01.1991
544/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch 01.01.1991
p1/c88/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
p2/c88/1990 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 01.12.1990