Čiastka č. 69/1990 Zb.

Vydaná dňa: 10.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 01.11.1990
404/1990 Zb. Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 15.10.1990
405/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí
406/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
r1/c69/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
u1/c69/1990 Zb. Upozornenie predplatiteľom