REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v ústavnom zákone č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, v českom aj slovenskom vydaní,

3. v zákone č. 168/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre, v českom i slovenskom vydaní

1. V čl. IV ods. 1 predposledná veta má správne znieť: „Nad oboma koncami stuhy sú zlaté lipové vetvičky s dvoma listami.".

V prílohe č. 1 vo vyobrazení štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má byť strieborný dvojchvostý ručiaci lev v skoku hľadiaci vpravo umiestnený v prvom červenom poli štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky správne vyobrazený so štyrmi zlatými pazúrmi na pravej zadnej nohe.

2. V § 2 ods. 1 písm. d) majú byť namiesto slov „schvaľovania trestného činu podľa § 167 a neoznámenia trestného činu podľa § 168" správne slová „schvaľovania trestného činu podľa § 165, nadržovania podľa § 166, neprekazenia trestného činu podľa § 167 a neoznámenia trestného činu podľa § 167".

V § 4 písm. e) majú byť namiesto slov „nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 169 ods. 1 a podľa § 270 ods. 1" správne slová „nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 a podľa § 270 ods. 1" a namiesto slov „ohrozovania politického a morálneho stavu jednotky podľa § 188 ods. 1" majú byť správne slová „ohrozovania politického a morálneho stavu jednotky podľa § 288 ods. 1".

V § 15 ods. 3 v prvej vete majú byť namiesto slov „keď sa mu rozhodnutím o zastavení oznámilo" správne slová „keď mu bolo rozhodnutie oznámené".

V § 24 ods. 1 v prvej vete majú byť namiesto slov „podľa § 22" správne slová „podľa § 23".

3. V čl. I majú byť správne uvedené len body 1. až 25.

Redakcia