Čiastka č. 35/1990 Zb.

Vydaná dňa: 18.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/1990 Zb. Zákon České národní rady o přestupcích 01.07.1990
201/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích 18.05.1990
202/1990 Zb. Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
203/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky 01.07.1990
204/1990 Zb. Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky 18.05.1990
205/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 18.05.1990