Zákon č. 204/1990 Zb.Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

OBSAH

204

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. května 1990

o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Šestý červenec, den upálení mistra Jana Husa, se prohlašuje za státní svátek České republiky.

§ 2

Státní svátek šestého července je dnem pracovního klidu.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.