Čiastka č. 100/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
592/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 29.12.1990
593/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 01.01.1991
o1/c100/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90.
r1/c100/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb