Ostatné č. o1/c100/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90.

Čiastka 100/1990
Platnosť od 29.12.1990

OZNÁMENIE

Federálne ministerstvo financií oznamuje vydanie publikácie SMERNICE PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA OBCÍ, PREDDAVKOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ, MALÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, MALÝCH CIRKEVNÝCH ORGANIZÁCIÍ A INÝCH DROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ – č. V/2-29902/90.

Publikácia má celoštátnu pôsobnosť a je určená najmä účtovníckym pracovníkom obcí, okresných úradov, ústredne riadených rozpočtových organizácií, pokiaľ riadia preddavkované organizácie, ďalej pracovníkom malých príspevkových organizácií, farských úradov, cirkevných zborov a náboženských obcí a pracovníkom politických strán a občianskych združení, ktoré v súlade s platnými predpismi vedú jednoduché účtovníctvo.

Objednávky urýchlene zasielajte na adresu: SEVT, Svatoslavova 7, 140 83 Praha 4-Nusle, v objednávke uvádzajte požadovaný počet výtlačkov a skladové číslo SEVT 98 425 0.

Predpokladaný termín vydania – marec 1991.