Čiastka č. 3/1989 Zb.

Vydaná dňa: 17.02.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1989 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 17.02.1989
19/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
20/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
o1/c3/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c3/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov