Uznesenie č. 19/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves

Čiastka 3/1989
Platnosť od 17.02.1989 do11.03.1992
Zrušený 80/1990 Zb.

19

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. februára 1989

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

vyhlasuje podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves a určuje deň ich konania na 20. apríla 1989.

V. Šalgovič v. r.