Čiastka č. 40/1988 Zb.

Vydaná dňa: 08.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
184/1988 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
187/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok 01.01.1989