Čiastka č. 34/1988 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
155/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov 30.09.1988
156/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 30.09.1988