Čiastka č. 25/1988 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 01.10.1988
118/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 01.07.1988
119/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o hospodárení s národným majetkom 01.07.1988
120/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach 30.06.1988