Čiastka č. 2/1988 Zb.

Vydaná dňa: 26.02.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.03.1988
15/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve 26.02.1988
16/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky 12.03.1988
18/1988 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie 01.04.1988