Čiastka č. 19/1988 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1988 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve 01.07.1988
95/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby 01.07.1988
97/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 01.07.1988