Čiastka č. 18/1988 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1988 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve 01.07.1988
91/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve 01.01.1989
93/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o určených meradlách 01.01.1989