Čiastka č. 24/1987 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1987 Zb. Zákon o materskom príspevku (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení)
109/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988 01.01.1988
110/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1988
111/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1988 01.01.1988
112/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou 01.01.1988
115/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe 01.01.1988
116/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti 01.01.1988