Čiastka č. 23/1986 Zb.

Vydaná dňa: 06.11.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 01.01.1987
71/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.01.1987
72/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 01.01.1987
73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987
74/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987