Čiastka č. 20/1986 Zb.

Vydaná dňa: 14.10.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach 29.10.1986
60/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov 01.11.1986