Vyhláška č. 60/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 20/1986
Platnosť od 14.10.1986 do31.07.2000
Účinnosť od 01.01.1995 do31.07.2000
Zrušený 213/2000 Z. z.

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 25. augusta 1986

o chránených druhoch nerastov

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Druhy nerastov vzácne pre svoju vedeckú, kultúrnu alebo estetickú hodnotu vyhlasujú sa za chránené (ďalej len „chránené nerasty“). Chránené nerasty sú určené a vymedzené v prílohe tejto vyhlášky.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1986.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 60/1986 Zb.

Zoznam chránených nerastov v Slovenskej socialistickej republike

NázovVymedzenie
achátgeóda1) nad 5 cm
aikinitkryštál2)
alabandínkryštál
allanitkryštál
alofánsklovitá masa v plošnom priemere nad 25 cm2
amfibolkryštál nad 3 cm
amfibol - aktinolitkryštál nad 10 cm
analcímkryštál nad 1 cm
anataskryštál nad 0,3 cm
andaluzitkryštál nad 3 cm
anglesitkryštál
ankeritkryštál
antimonitkryštál nad 5 cm
apatitkryštál nad 1 cm
apjohnitkryštál
apofylitkryštál
aragonitkryštál nad 5 cm
argentitkryštál
arzenopyritkryštál nad 1 cm
auripigmentkryštál nad 1 cm, kryštalický
agregát3) v plošnom priemete nad 25 cm2
autunitkryštál
axinitkryštál
azuritkryštál nad 0,5 cm, kryštalický
agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
barytkryštál nad 5 cm
berylkryštál nad 1 cm
biotitkryštál nad 10 cm
bizmutínkryštál
bornitkryštál
boulangeritkryštál
bournonitkryštál
braunitkryštál
brookitkryštál
celestínkryštál nad 1 cm
ceruzitkryštál nad 1 cm
cínoveckryštál nad 0,5 cm
cinvalditkryštál nad 1 cm
copiapitkryštál
coquimbitkryštál
cordieritkryštál nad 1 cm
cosalitkryštál
covellínkryštál
cristobalitkryštál
danburitkryštál nad 0,5 cm
datolitkryštál nad 0,5 cm
delafossitkryštalický agregát v plošnom priemete 25 cm2
delessitkryštál
devillínkryštál
dillnitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
disténkryštál nad 2 cm
dolomitkryštál
enargitkryštál
epidotkryštál nad 3 cm
euchroitkryštál
evansit (vashegyit)kryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
flogopitkryštál
fluoritkryštál nad 2 cm
galenitkryštál nad 2 cm
geokronitkryštál
gersdorffitkryštál nad 0,5 cm
goethitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
granátkryštál nad 1 cm
halitkryštál nad 3 cm
haueritkryštál nad 0,5 cm
hematitkryštál nad 2 cm
hemimorfitkryštál
hodrušitkryštál
hyalitsklovitá masa v plošnom priemete nad 25 cm2
chalkofylitkryštál
chalkopyritkryštál nad 2 cm
chalkozínkryštál
chloritkryštál nad 1 cm
chromitkryštál
chryzokolkryštál
ilmenitkryštál nad 1 cm
jarositkryštál
jamesonitkryštál
kalcitkryštál nad 5 cm
kermezitkryštál nad 3 cm
kobaltínkryštál
kobellitkryštál
korundkryštál nad 1 cm
kremeňkryštál nad 10 cm
kremeň - ametystkryštál nad 3 cm
kremeň - avanturínkryštalický agregát v plošnom priemete nad 10 cm2
kremeň - holubníkovitýkryštál nad 3 cm
kremeň - chalcedónv plošnom priemete nad 50 cm2
kremeň - jaspisv plošnom priemete nad 50 cm2
kremeň - krištáľkryštál nad 3 cm
kremeň - marmarošský diamantkryštál nad 0,5 cm
kremeň - ruženínkryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
kremeň - záhnedakryštál nad 3 cm
kupritkryštál
langitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
lazuritkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
leucitkryštál nad 1,5 cm
libethenitkryštál
limonitkvapľový útvar v plošnom priemete nad 100 cm2
löllingitkryštál
magnetitkryštál nad 1 cm
magnezitkryštál
malachitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 20 cm2
manganitkryštál nad 1 cm
manganokalcitkryštál
markazitkryštál
meďkryštál
milleritkryštál nad 3 cm
minerály meteoritovkaždý meteorit
molybdenitkryštál
muskovitkryštál nad 10 cm
nefelínkryštál nad 1,5 cm
nikelínkryštalický agregát v plošnom priemete nad 30 cm2
olivenitkryštál
olivínkryštál nad 1 cm
opál - drahýv plošnom priemete nad 0,5 cm2
opál - ostatné druhyv plošnom priemete nad 75 cm2
pearceitkryštál
pickeringitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
polybázitkryštál
posnjakitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
prehnitgulôčka nad 1 cm, kryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
proustitkryštál
psilomelánkryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
pyrargyritkryštál
pyritkryštál nad 5 cm
pyroluzitkryštál nad 1 cm
pyromorfitkryštál
pyroxénkryštál nad 1 cm
realgárkryštál nad 1 cm, kryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
rézbányitkryštál
rodochrozitkryštál
rodonitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
romboklaskryštál
rumelkakryštál nad 0,5 cm
rutilkryštál nad 1 cm
sadroveckryštál nad 10 cm
senarmontitkryštál
sfaleritkryštál nad 2 cm
schafarzikitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
scheelitkryštál nad 0,5 cm
sideritkryštál
sillimanitkryštál nad 3 cm
sírakryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
slavíkitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
smithsonitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
spinelkryštál
staurolitkryštál nad 2 cm
stefanitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
striebrokryštalický agregát, drôtiky alebo pliešky v plošnom priemete nad 10 cm2
strašimiritkryštál
szomolnokitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 10 cm2
tennantitkryštál nad 0,5 cm
tenoritkryštál
tetradymitkryštál
tetraedritkryštál nad 0,5 cm
tirolitkryštál
titanitkryštál
topáskryštál nad 1 cm
torbernitkryštál
tridymitkryštál nad 1 cm
turmalínkryštál nad 5 cm
uraninitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
valentinitkryštál nad 0,5 cm
variscitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
vezuviánkryštál nad 1 cm
vivianitkryštál nad 0,5 cm
volframitkryštál nad 1 cm
wavellitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 25 cm2
wollastonitkryštalický agregát v plošnom priemete nad 50 cm2
wolnýnkryštál nad 1 cm
wulfenitkryštál
wurtzitkryštál
zeolitkryštál nad 1 cm
zirkónkryštál nad 0,5 cm
zlatokryštál nad 0,2 cm, pliešky a drôtiky
živec - adulárkryštál nad 1 cm
živec - albitkryštál nad 2 cm
živec - mikroklínkryštál nad 3 cm

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

2) Zákon SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1964 Zb. o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty.

1) Geóda je minerálna výplň dutiny v hornine, pričom dutina má spravidla okrúhly tvar a veľkosť nad 1 cm v priemere.

2) Kryštál je morfologicky ohraničené prírodné tuhé teleso s dokonale, dobre alebo čiastočne vyvinutou kryštálovou štruktúrou.

3) Kryštalický agregát je zhluk viacerých kryštálov vytvárajúci priestorový útvar.