Čiastka č. 7/1985 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 01.05.1985
31/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla 31.05.1985
32/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov 30.04.1985
33/1985 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb