Vyhláška č. 30/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Čiastka 7/1985
Platnosť od 15.04.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

30

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. marca 1985

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka sa prelína obraz symbolickej holubice s obrysom Európy, na ktorom sú v štyroch riadkoch nápisy „HELSINKY“ a „KONFERENCE O BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ“. V opise dole sú letopočty „1975 - 1985“.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl, iniciálky jeho mena „V.O“ sú umiestnené za letopočtami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1985.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Obrázok